• Cách mua hàng

Cách mua hàng

CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG TẠI PCGIALAP.COM

➡ CỌC TRƯỚC 1.000.000, PHẦN CÒN LẠI THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG.

➡ SỐ TÀI KHOẢN VCB DUY NHẤT: 0921 000 726 133 (CHECK ĐÚNG STK, TRÁNH BỊ LỪA ĐẢO).

LƯU Ý:

 HÀNG MUA RỒI ĐỔI TRẢ NGAY MẤT 20% PHÍ TRÊN TỔNG TIỀN

SỐ ACC CỦA 1 CẤU HÌNH CHẠY ĐƯỢC LÚC MUA & MAI SAU CÓ THỂ ÍT HƠN (VD LÚC MUA CHẠY 8 VÀI THÁNG SAU CÓ THỂ CHỈ CHẠY ĐC 6 ACC). LÝ DO GAME UPDATE NẶNG HƠN.

096 6069 630
 0966069630